;

 

Homepage

Obsah

Objednat

Ohlasy

Dotazy

Autor

Ukázka

  Deutsch  

  English  

  Po polsku  

 

 

Průvodce od LEDNA 2010 VE 20. VYDÁNÍ

           Připomeňme mj., že křest tištěného vydání (14.) proběhl 8. června 2007 v rychnovské tiskárně Uniprint. 103stránkový "Kněženskorychnovský průvodce a čtení o Rychnově"  s podtitulem "Podstatně zkrácená verze k DVD" je určen především pro starší a střední generaci.  Onen multimediální "DVD průvodce Rychnovem nad Kněžnou" je přece jen této skupině zájemců méně přístupný.  V této tištěné podobě jsou publikovány poprvé mj. kapitolky Betlému obecního metaře požehnal kardinál (o geniálním lidovém řezbáři), Hrabalení aneb Blecha z Rychnova (o rychnovských kořenech spisovatele Bohumila Hrabala až do jeho prapraprapradědečka), Traktory do zámku (o jedné komunistické zhůvěřilosti), Od  lyžování přes kulomet k „milionáři“ Čechovi (nejen o kristiánce, taxlu a telemarku se Zbyškem Středou, trojnásobným vítězem Poháru Orlických hor v letech 1948-1950), Za Božou Modrým ke koláři do Chaloupek (o výrobci hokejek pro národní mužstvo) či Jak se řekne anglicky Bylo nás pět? A německy? (málo známé informace o rodině Karla Poláčka).

        Průvodce, jehož částí jsou i videosekvence, mj. film Jaroslava Dolečka o Karlu Poláčkovi a stejně tak  i seznam víc než 200 titulů příslušné literatury, začal vznikat studiem rychnovských reálií začátkem 80. let 20. století na objednávku tehdejší okresní lidové knihovny k 725. výročí první zmínky o Rychnově. Prošel recenzním řízením, nakonec však nevyšel a publikovány z něj byly v Rychnovském zpravodaji jen některé kapitolky pod tehdy naprosto neznámými autorovými pseudonymy Rich. Novák a K. Něžná, což nebylo nic jiného než Rychnovák a Kněžná.

      Teprve rok 1989 přinesl naději na vydání – autor dal rukopis přečíst novým představitelům města (starostovi Františkovi Bartošovi) i okresu (Petru Narwovi) a oba jej uvítali s doporučením vydat. A tak od začátku 90. let vycházel tištěný průvodce s ilustracemi Josefa Martince autorovým vlastním nákladem – 1. vydání 2000 kusů, 2. vydání také 2000, 3. vydání 5000 výtisků (z toho jich 2500 věnoval autor městu jako občan zdarma na jeho propagaci) a počtvrté vyšel – bez honoráře - jako součást Dějin města Rychnova nad Kněžnou a rodu pánů z Kolovrat. V roce 2002 na jeho vydání přispěl 5000 Kč Nadační fond Františka Martina Pelcla a město si v letech 2003 a 2006 zakoupilo 150 těchto CD. Tištěná vydání jsou už rozprodána. Následující postupně rozšiřované verze byla na CD - 5., rozšířené vydání s fotografiemi Jaroslava Kosa, tehdejšího místostarosty města, je na webových stránkách města www.rychnov-city.cz/pruvodce/main.htm, 6. vydání - kompletně autorovu práci - dalo na své stránky www.e-rychnovsko.cz/kultura/pruvodce.asp a 7. vydání vyšlo v roce 2002; z něho  věnoval autor 21 cédéček všem 21 zastupitelům města. Od 9. vydání šlo už o komplet dvou cédéček a od 11. vydání navíc i  na DVD; v říjnu 2008 už jen  jako DVD v 17. vydání. Na jaře 2011 vytvořil autor Book Průvodce Rychnovem a Čtení o LPoláčkově městě,  v říjnu 2012 vydal jeho 2., podstatně rozšířené vydání  a dal je zdarma městu; je tak i na titulní stránce webu města www.rychnov-city.cz . .

       Orlický týdeník, vycházející pro rychnovský okres, otiskoval z něho delší dobu seriály. Předpremiéra 11. vydání patřila rychnovským profesionálním hasičům, s příznivým ohlasem se setkaly i předchozí velkoplošné prezentace v rychnovském klubu seniorů, při oslavách 50. výročí vzniku místní průmyslovky, u studentů na gymnáziu, na průmyslovce, na ZŠ Masarykova, učilišti i v městské knihovně; v ní mj. na jaře 2007 při celostátní akci Noc s  Andersenem. Velkoplošná prezentace, jejíž výtěžek šel opět na účet nadace Pomozte dětem, se konala v rychnovském kině začátkem listopadu 2004 a setkala se s milým ohlasem. Jedna z posledních úspěšných prezentací proběhla 26. června 2006 pro členy Rady  Města Rychnov nad Kněžnou.

       Jeho nejobsáhlejší a základní varianta - od ledna 2005 na DVD, autorem neustále rozšiřovaná,  teď už  má přes 4 GB - je v tomto rozsahu i kvalitě v rámci měst této velikosti v České republice zřejmě ojedinělá.  Tento průvodce, který určitě není školometský, ale vytvořený s nadhledem a napsaný osobitým, čtivým stylem, byl podpořen Nadačním fondem Františka Martina Pelcla. Odborné veřejnosti byl  představen  v březnu 2004 pod názvem „CD PRŮVODCE POLÁČKOVÝM MĚSTEM“ na 7. ročníku mezinárodní konference „Internet ve státní správě a samosprávě“.  To na samostatném prezentačním místě v rámci její „Projektové laboratoře“ jako příklad toho, jak město takovéto velikosti - Rychnov nad Kněžnou má kolem 11 tisíc obyvatel - může mít zpracován svůj průvodce v počítačové podobě. Na pozvání Univerzity Hradec Králové ho autor s velmi příznivou odezvou prezentoval  v  prosinci 2005 studentům tamní fakulty informatiky a managementu.  V únoru 2008 proběhla - také s milou odezvou -  jeho prezentace v Lysé nad Labem na  8. ročníku společné výstavy obcí, měst, mikroregionů a podnikatelů Regiony České republiky. Poslední uvedení tohoto průvodce   19. a 20. března 2010 v Hradci Králové na XI. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistiky, na  němž se prezentují kraje, města a regiony České republiky i zahraničí.  Druhé pozvání (včetně umístění článku o projektu do sborníku s překladem do angličtiny) dostal autor od ředitele13. ročníku mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS 12. - 13. dubna 2010 v královéhradeckém Kongresovém centru. Stejně tak přijal  pozvání do Karlových Var na 17. národní  festival TOUR REGION FILM, aby tam prezentoval tento průvodce v kategorii  multimediálních  DVD  6. - 8. října 2010. Na slavnostním zahájení XII. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistiky 18. března 2011 převezme od hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France ocenění za přínos cestovnímu ruchu v kraji.

       Toto DVD  se po vložení do počítače automaticky rozběhne pomocí programu autorun, případně si je uživatel spustí ikonkou index.html nebo autorun.exe. Pak už zbývá vybrat si kliknutím variantu JARO, LÉTO, PODZIM nebo ZIMA, každou z nich s bohatým obrazovým doprovodem i množstvím odkazů a rozdělenou tak, jak to odpovídá putování městem od letoviska Studánka po nádraží. Je tak možné prohlížet si jednotlivé části Od Studánky k Ivanské skále - Od koupaliště k Mařence – Habrová - Od pivovaru k zastávce - Od Kocourkovských učitelů k židovskému hřbitovu - Pohled na město - K rychnovským Benátkám - Chaloupky - Ke kapli Proměnění Páně - K synagoze - Staré náměstí - Panskou ulicí - Od gymnázia k průmyslovce - K zámeckému parku - Od zvonice k Trojici - Od Kaloně k nádraží.

       Samostatnými kapitolkami, opět přístupnými z hlavní strany, jsou základní verze v němčině, angličtině a polštině. Na ně navazuje Čtení o Rychnově se 73 kapitolkami, založenými na studiu historických pramenů: Proč se Rychnov jmenuje Rychnov (a taky  taky proč nad Kněžnou) - Padna na jelenu (o znaku města; v názvu není chyba, slovo je uvedeno v rychnovském nářečí) – Náš Rychnov u Wildenschwertu? (rozluštění hádanky) - Črven druhý (sakra zapomenuté výročí města) -  Rychnov není v Rusku aneb kronika nelhala (o starém určení polohy města podle poledníků) – Když  otáčeli a vážili Kryštof (o třetím největším zvonu v Čechách, na CD a DVD je možné slyšet i jeho hlas) – V zamyšlení před pamětní deskou (o Bohuslavu Balbínovi, Františku Martinu Pelclovi, českých bratřích, vzbouřencích a Janu Ámosu Komenském) – Jetti v Rychnově (o Jindřišce Rettigové, slavné dceři Magdaleny Dobromily Rettigové) – Jetti v hrobě Její Excelence (hledání hrobu české pěvkyně v cizině) - V Rychnově do lázně (o starých lázních ve městě) – Opona v Pelclově divadle (v jedné knize) - Drašar v Rychnově (o starých rychnovských školách) – Pod fůrou hnoje do Ameriky (jak utíkal Vojta Náprstek přes Rychnov do Ameriky) - Od Šalouna k šalomu (nejen o Solnici) - Sorry, pane profesore (o překladateli Otmaru Vaňorném) - Zasmucující Karlinka (o Augustu Sedláčkovi v Rychnově) -  K Puchweinům na koncerty (o Antonínu Dvořákovi a  Českém kvartetu) –  Nad stoletou pohlednicí (vyjdeme z Rychnova přes Klatovy a Prahu do Hronova ) -  Od Poláčkových Hráčů k Aloisu Rašínovi a TGM (o protnutí osudů spisovatele Karla Poláčka, ministra  Aloise Rašína a prezidenta Masaryka) - Jak se anglicky řekne Bylo nás pět (o sousoší kluků z Bylo nás pět i dalších zajímavostech) – Kocouři aneb píseň pro trampové (o Kocourkovských učitelích) – Tajemný hrad v Karpatech na rychnovském zámku (o knihovně kolowratského zámku) - Traktory do zámku (o jedné komunistické zhůvěřilosti po víc než 50 letech) - Když byla marka za tři kačky (o tříkorunové minci) - Za Šlápotami do Varnsdorfu (co způsobila jedna kresba) -  Little John (o synovi zakladatele kvasinské automobilky) - Hrabalení aneb Blecha z Rychnova (o vztahu Bohumila Hrabala k Rychnovu) - Smetana z Rychnova (o rychnovském bratranci Bedřicha Smetany) - Legionář sem, legionář tam a nikdo neví kam (ke zprávě, že s vojenskými poctami přistál v Praze armádní speciál, který z Ukrajiny přivezl ostatky neznámého vojína padlého v bitvě u Zborova) - O rychnovském hejtmanovi (o nálezu náhrobní desky) -  Od  lyžování přes kulomet k „milionáři“ Čechovi (nejen o kristiánce, taxlu a telemarku se Zbyškem Středou, trojnásobným vítězem Poháru Orlických hor v letech 1948-1950) -  Pium falsum (od písně Kde domov můj přes Nevděčnost dětenskou k anglickému překladu naší hymny) - Co se musí stát (o neutěšeném stavu školy, do níž chodil Karel Poláček) -  Zapomenutý král dubů (o víc než 500 let starém stromě v katastru města) - Liduška nosí v srdci vykřičník (o popraveném lidickém faráři, bratrovi rychnovského právníka) - Já chci taky hvězdu (o Rychnovačce, která přežila holokaust) - J. Sustar, czech fighter against Nazis (nad článkem v amerických novinách a neznámými fotografiemi) - O Šlitrovi a garmošce i o Fondovi ze Zbabělců a na konci taky o tom, že Šlitr byl Svěrákem (o studentských letech Jiřího Šlitra na rychnovském gymnáziu) - Šli 2 šli 3 (o Jiřím Šlitrovi) - Pohřeb z nemocnice (nad dvěma letitými fotografiemi) - Himlhergot za Rampepurdou přes Nebezkou Rybnou? (o cestě za postavou z Poláčkova Bylo nás pět) - Nezaopatřený býk v rozsudku jménem republiky (skutečný rozsudek z první republiky) - Tvůrce Rampušáka inspirován Poláčkovou Rampepurdou (s Janem Hégrem nejen o Jiřím Dvořákovi, zapomenutém "otci" Rampušáka) - Paroháči všech zemí, spojte se! (od Poláčka k mapě z Popletánie přes paroháče ke  třem Moravcům) - Že by rabiát i v Rychnově aneb písmeno sem, písmeno tam (o tom, že rabiát není rabinát) - Byl Ferda mravenec v Rychnově? Aneb Kant po rychnovsku (o Ondřeji Sekorovi a mandelince bramborové) -  Professor s hlavou hadrem ovázanou (k 70. výročí úmrtí TGM) - Betlému obecního metaře požehnal kardinál (o řezbáři Ladislavu Štichauerovi) - O panu učiteli Veselíkovi (učil Karla Poláčka) -   O Rudlíkovi  s jeho švagrovou Václavou Roklovou - Rudla miloval lokomotivy (obojí o Rudolfu Roklovi) - V Novejch domích (o rychnovské lokalitě) - Proč máme v Rychnově Dobrovského, a ne Daubrawského ulici? (o názvu jedné ulice) - Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník (o neznámém studentovi piaristického gymnázia) - Čtyřka z mravů? (a taky o šestce na vysvědčení) - Opona v Pelclově divadle (i o dalších v okolí) - Sameťáci v Rychnově (o návštěvě divadelních legend z Black & Light Theater Die Velvets) - Trochu se pobát (o rychnovských katech) - O Rychnovácích, co unesli válečnou loď  (o únosu rakousko-uherské torpédovky v říjnu 1917) - Town´s Habrová je se blbec (o novém městském Poláčkově okruhu) - Léčba Cimrmanem (očima Ondřeje Suchého) - Za polodrahokamy i na Rychnovsko (na kus řeči s gemologem) - To se vr (na konci s otázkou, jak zní infinitiv od výrazu on vece) - Zapomenutý olympionik František Hák (o olympionikovi z roku 1924) - Od boty z podhledu k Číňanu a šaškovi (o sochách ve městě) - Políbila ji múza (Na slovíčko s 88letou Olgou Matasovou i o Jiřím Ortenovi) - Ztracený svět komunismu po anglicku (documentary series on the fall of the iron curtain and its legacy) - Kde v Praze má Rychnovsko svoje ulice? (do Koloděj s otázkou) - Do Černíkovic za Létající pevností (o havárii amerického bombardéru v březnu 1945) - Za sekáčem císařem pánem do Orlického Záhoří (o tom, že tam Josef II. sekal oves) - Častolovické zhůvěřilosti (o komunistické i té polistopadové) - Obecní vesnice, ábr dý koncn (nad vydáním dvou publikací  Euroregionu Glacensis) Rübartsch = česky Rybář (za potomkem českých  pobělohorských exulantů do Zieleniece) - A do Vídně  (o nečekané odezvě).

    Tato DVD jsou v prodeji – autorizovaná podpisem jejich autora –  v Městském informačním centru na Starém náměstí 68,  mic@rychnov-city.cz.

                                             

                                                                                     

 


                                                © autor PhDr. Josef Krám                                                               © webdesign Jiří Krám