Homepage

Obsah

Vznik

eBook

Autor

Objednat

Ohlasy

 Deutsch  

  English  

  Po polsku  

 


ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jde Vaše DVD přehrávat na televizi?

Ne, jde o počítačové interaktivní DVD, ovládané myší.

Vyjde toto DVD i v knižní podobě?

K 750. výročí první zmínky o Rychnově nad Kněžnou, jež připadne na rok 2008,  vyšlo v červenci 2007 čtrnácté vydání tištěného Kněženskorychnovského  kapesního průvodce, v jehož druhé části je čtení o Rychnově. Zvlášť vyšel - také v roce 2007 -   kalendář s historickými fotografiemi města z mého archivu.

Kdo tuto Vaši práci podporuje?

V roce 2002 mně na ni přispěl 5000 Kč Nadační fond Františka Martina Pelcla a město si v letech 2003 a 2006 zakoupilo 150 těchto CD. Tento průvodce byl představen na mezinárodní konferenci o internetu 2004, na Univerzitě Hradec Králové 2005 a na veletrhu cestovního ruchu regionů a mikroregionů České republiky v Lysé nad Labem 2008, dále v  březnu 2010 na XI. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistiky a bude ve sborníku (s překladem do angličtiny) 13. ročníku mezinárodní konference Internet ve státní správě  a samosprávě ISSS, konaném  12. - 13. dubna v královéhradeckém Kongresovém centru. Z hlediska rodinného pak ji podporují manželka Miloslava Krámová svou trpělivostí, syn Jiří Krám designem webových stránek a dcera Eva Mitisková technickými radami. Z lidí mimo rodinu pak má zásluhu na počátečním grafickém ztvárnění homepage tehdy 16letý student rychnovského gymnázia Václav Zatloukal, v poslední době zvlášť oceňuji nezištnou lidskou a technickou pomoc svého bývalého žáka na rychnovské průmyslovce Václava Nosála.

Kde sháníte materiály?

Doslova všude, základem byly dobré vztahy k místním lidem a jejich důvěra ke mně. Často jen říkají, proč jsem nepřišel dřív, protože všecko už vyhodili, když babička či dědeček umřeli a domek či chaloupku zbourali. Ale to už je osud.

Vy jste historik?

Ani náhodou. Vystudoval jsem češtinu, španělštinu a filozofii. Kultura - a tím pádem i historie Rychnova - je mým koníčkem. Z druhé strany musím uznat, že to všecko vyžaduje velkou trpělivost, a až se divím, že ji tak velkou ve svém věku mám.

Na kolik tato práce přišla?

Počítám-li jen základní výdaje, pak od roku 1983, co tuto práci dělám,  na víc než milion korun. Vše jsem vydával vlastním nákladem, za otištění tohoto průvodce v knize Dějiny Rychnova nad Kněžnou a rodu pánů z Kolovrat jsem neměl žádný honorář. Navíc jsem jako občan dal zdarma a rád městu na jeho propagaci 2500 výtisků 3. vydání a všem zastupitelům města 21 cédéček 8. vydání.

Kolik času jí věnujete?

V posledních letech denně v průměru 10 hodin. Po komensku názorně: Začíná to trpělivým - velmi trpělivým - shromažďováním roztroušených, poničených a vyhozených nebo už docela zapomenutých materiálů  a končí  jejich počítačovým zpracováváním do historické mozaiky v samotném průvodci a jeho stovce powerpointových prezentací.  Typická věta nejen mladší generace totiž je: "Kdybyste, pane Krám,  byl přišel dřív! My jsme všecky ty obrázky a papíry, když se to bouralo a babička s dědečkem zemřeli, spálili nebo vyhodili." K tomu času si připočtěte zvládání nových počítačových technologií. Ono přece jen  počítače nebyly mým oborem a navíc jsem ročník narození 1937. Nevysedávám jako důchodce na náměstí,  nestěžuju si na nemoci, pro mě  platí výrok Karla Čapka Když nemám co dělat, pracuji. Přidávám vlastní nespisovné a rouhavé  vyjádření: Tady na světě nechci bejt  dýl než do smrti.  

Kdo je vzorem v této Vaší práci?

Profesoři starého rychnovského gymnázia nedostižný August Sedláček, autor Hradů, zámků a tvrzí Království českého, a Josef Vycpálek. Nemohu se s nimi srovnávat - opravdu nejsem historik. Ale do jisté míry jsem dělal to, co Josef Vycpálek - jako on jsem chodil se svými žáky po památkách Rychnova i okolí, shromáždil hodně materiálů a já navíc vedl po léta dětský turistický oddíl v tomto městě. Josef Vycpálek zapsal a vydal rychnovské tance koncem 19. století, nu a já shromáždil textové a obrazové informace na CD a teď i na DVD koncem století 20. a začátkem století 21.
 
Jde Vaše DVD přehrávat na televizi?
Vyjde toto CD/DVD v knižní podobě?
Kdo tuto Vaši práci podporuje?
Kde sháníte materiály?
Vy jste historik?
Kdo je vzorem v této Vaší práci?


© autor PhDr. Josef Krám                                                              © webdesign Jiří Krám